Progressies

Algemeen
Progressies en directies zijn voorspellingstechnieken waarbij de eerste maanden na de geboorte symbool staan voor de overige levensjaren. Ze worden reeds gebruikt sinds de 16e eeuw (ptolemeus, placidus e.a.)

Secundaire Progressies
Deze gaan ervan uit dat elke dag na de geboorte symbool staat voor een jaar na de geboorte. De planeetstanden op de 20-ste levensdag vertonen aldus overeenkomst met het 20-ste levensjaar. De 'levensfilm' wordt in de eerste maanden na de geboorte a.h.w. in versneld tempo afgedraaid.

2 Primaire Directies
Starsymphony kent de klassieke primaire progressie gebaseerd op de voortschrijding van Asc/Mc (1 graad=1jaar) als ook de z.g.n. Solar Arc progressie gebaseerd op de voortschrijding van de ZON (1 zonnedag=1 jaar). Deze laatste wordt op alle planeten toegepast

Secundaire Progressies op Datum vanaf-tm
Deze toont per jaar de progressieve aspecten met datum vanaf-tm als ook de dag waarop het aspect exact is (orb=0). Daarnaast kunnen de progressies grafisch worden weergegeven

Solar Horoscoop
Deze gaat uit van de de planeetstanden op de verjaardag, met name het moment waarop de Zon weer op EXACT dezelfde positie staat als bij de geboorte. De horoscoop op dat moment (vergeleken met de Radix) staat symbool voor het komende levensjaar.
StarSymphony berekent de exacte datum/tijd van de "solar return" en tekent de Solar horoscoop t.o.v. de Radix.

Mogelijkheden op het Progressie scherm
> Bereken Primaire of Secundaire directies op "Datum/Uur/Minuut"
> Bereken Solar Horoscoop voor de wederkerende Zonne-positie
> Toon plaatsing van Progressies rond de geboorte Horoscoop
> Teken Aspecten met de Radix (geboorte) Horoscoop
> Interpretatie 'online' (door een klik op de planeet)
> Grafische Aspecten trap
> Keuze uit Majeure/Mineure Aspecten
> Keuze uit snelle en langzame Directie-planeten
> Afdrukken Progressieve Horoscoop
> Overzicht secundaire directies op datum vanaf-tm
> Datum aanduiding waarop de aspecten exact zijn (orb= 0)
> Grafische jaar-weergave met keuze van majeur, mineur, e.a.
> Eigen Orb instellen voor progressies

Bijvoorbeeld ...

Progressies op de levenslijn

(c)Copyright Starsymphony 2013