Kort overzicht van de mogelijkheden in StarSymphony


Geboorte horoscoop

Berekeningen
Planeten in Tekens & Huizen , Aspecten , Ascendant , MC , Elementen, Maanknoop
Gelukspunt, Chiron, Asteroiden, zgn 'Uranians', Zwarte maan (lilith)
Tropical (Westers) en Siderial (Aziatisch), HelioCentrisch
Acht huizen systemen (Placidus ,Koch etc) , vanaf jaar 0 tot 2500 n Chr
Eigen Orb instellen voor Radix, Transits, Directies en Relatie-horoscoop

Tekening & Afdruk
Tekening (radix) inclusief aspect-lijnen en graden-aanduiding, nodes
Eigen lay-out (aspecten-selectie, planeet-selectie, lijndikte , symbool grootte etc.
Diverse manieren on de horoscoop af te drukken
Gebruik eigen planeet-symbolen en voeg bedrijfsgegevens op de print toe

Extra Overzichten
Aspecten, planeet en huizen posities als tekst
Halfsommen (Midpoints)
Heren van huizen

Rapportage & Printen
Interpretatie Horoscoop (Elementen/Planeten/Huizen/Aspecten (Uitgebreid of kort)
Beroepen analyse (Planeten in tekens & huizen , Aspecten - 6 * A4)
Exporteer of Print in WORD formaat . Diverse presentaties op scherm .
Diverse afdrukken inclusief aspectlijnen, graden aanduiding, aspecten-trap etc
Gebruik eigen planeet-symbolen en voeg bedrijfsgegevens op de print toe

Wereld Atlas
Automatische Internationale Atlas met Coordinaten van 6500 steden in 204 landen
Coordinaten van 30.000 plaatsen in Nederland en Belgie
Coordinaten van 140.000 plaatsen in Duitsland en Frankrijk
Dbase met 17.000 (automatische) correcties voor tijd-zones en zomertijden


Opslaan en Terugzoeken
Sla op in de Mappen 'vrienden', 'gebeurtenissen', 'beroemdheden' etc.
Terugzoeken , display gegevens, correctie en herberekening
Een Map met de horoscopen van 40 beroemde mensen

Transits en Progressies

Opslaan en Terugzoeken
Transits op datum ,uur, minuut t.o.v. Radix incl grafische aspecten trap
Animatie van Transits
Transit interpretatie 'online' (klik op planeet)
Transits in de tijd (tekst of grafisch). Aanduiding van datum waarop aspect exact is


Progressies
Primaire directies a.h.v. ware Zonneboog (Solar Arc) getekend rond de geboortehoroscoop
Primaire Asc/MC (berekend aan de hand van rechte klimming)
Secundaire progressies (1 dag = 1 jaar)
Jaar-horoscoop met automatische "solar return" berekening
Progressies op datum Jaar vanaf-tm. Keuze uit majeur/mineur/per planeet

Grafische weergave prim/sec progressies per jaar
met diverse selectiecriteria
Datums waarop prog. aspecten exact zijn, cuspovergangen, retrograde wisseling


MidPoint Cycli
Planeetafstanden (transit-midpoints) in graden. Grafische afgezet op een tijdas
  Staafdiagrammen van aantal snijpunten en gemiddelden. Ook heliocentrisch. 

Transit-Compositie Grafieken

Zelf samenstellen
Samenstellen Transit-grafieken per levensgebied (werk, liefde , financien etc.)
Toekennen Transit-waardes (per planeet/aspect ) t.o.v. Radix (planeet & Cusp)
Document(en) met levensgebeurtenissen (op datum/omschrijving)

Transit grafieken
Grafiek per levensgebied (per 2 maanden) inclusief indicatie van levens-gebeurtenissen
koppeling met transit-scherm (per dag), primaire en secundaire directies
overzicht transitwaardes (per dag) van toepasselijke aspecten
on-line interpretatie van transits (klik op planeet)
Correctie geboortetijd via een 'transit composiet' gebaseerd op Ascendant & MC

Onderzoek / Research

Toon overzicht van Astrologische posities in een groep horoscopen
Selecteer een groep horoscopen aan de hand van een kenmerk (b.v. beroepen of aardbevingen)
Bereken planeten in tekens, in huizen, aspecten, Gauguillin sectoren en Zodiak segmenten

Zoek horoscopen bij een gemeenschappelijk Astrologische kenmerk
Kies een horoscopen verzameling (vrienden, klanten, beroemdheden etc)
Kies astrologische factoren zoals planeet in teken , planeet in huis, of een aspect
Het programma toont alle horoscopen waarin deze selectie voorkomt

Vergelijk meerdere gebeurtenissen met de geboortehoroscoop
Selecteer een aantal gebeurtenissen (Reizen, verhuizingen, romances etc)
Toon statistiek van planeten in tekens, huizen, aspecten, Gauguillin sectoren en zodiak segmenten

Relatie horoscoop

Selecteer 2 horoscopen en toon de Relatie-horoscoop en de Aspecten (Multiple Chart)
Composiet : Stelt een horoscoop samen a.h.v midpunten tussen de horoscopen
Opslaan en/of afdrukken composiet horoscoop of relatie-horoscoop

Cursussen op de CD

Beginners Cursus
Uitleg van astrologische basis begrippen zoals elementen , sterrenbeelden planeten, ascendant, aspecten , huizen, manier van duiding als ook een voorbeeld horoscoop

Cursus Gevorderden
Trends en voorspellingen (Transits , Directies, Solaar Transit-Compositie, e.a.)
Tropical vs siderial, Astroiden, 'Uranians', Research e.a.

En verder ...

Gratis helpdesk en programma update's

(c)Copyright Starsymphony 2013