De Westerse horoscoop

Europees en Aziatische
Er zijn TWEE manieren om een Horoscoop te berekenen. StarSymphony gaat standaard uit van de Europese manier ("Tropical") maar kent ook de Aziatische ("Siderial").

Astrologie Versus Astronomie
Ons zonnestelsel draait heel langzaam t.o.v. de sterrenhemel, tegen de richting van de Zodiak-Tekens in. Deze beweging zadelt astrologen op met een probleem want tijdens de Lente-equinox ( +/- 21 maart) staat de Zon niet in RAM zoals de europese astrologen beweren maar in het sterrenbeeld Vissen (bijna Waterman). Hoe kan dat ?
3000 jaar geleden legden de Babyloniers een verband tussen het karakter van hun koning en de planeetposities op het moment van zijn geboorte. Koningen welke eind maart werden geboren waren eerder oorlogszuchtig. Zodoende 'zagen' de Babyloniers aan de sterrenhemel de god van de oorlog (het teken dat wij nu "Ram" noemen). Dat waren gewoon een paar sterren waarin ze een 'ram' projecteerden.

Welke krachtensfeer bepaalt de berekeningen ?
De vraag is nu :"Gaan we ervan uit dat de krachtensfeer die de Babyloniers b.v. "ram" noemden verbonden is met ons zonnestelsel (zodat iemand die op 21 maart geboren is nog steeds een "ram" is) OF ligt die krachtensfeer "vast" in dat dierenriemteken wat betekent dat iemand die op 21 maart geboren is nu een VIS is ? (want daar staat de Zon werkelijk op 21 maart ! ) De meeste Westerse astrologen gaan ervan uit dat niet de sterren ons beinvloeden, maar dat het gaat om een symbolische sfeer en om de relatieve posities van de planeten t.o.v. de aarde. De westerse planeetposities wijken daarom 23 graden af van de astronomische.

Tropical
Berekeningen volgens het Europese systeem worden "Tropical" genoemd en volgens het Aziatische systeem ("vaste sterren") wordt "Siderial" genoemd. StarSymphony kan BEIDE systemen berekenen  

De Aziatische horoscoop

Vedische systeem
Het Aziatische systeem gaat uit van de "werkelijke" standen van de Planeten in Sterrentekens. Hierdoor heeft iemand die op 21 maart is geboren de Zon in het sterrenbeeld VISSEN en niet in RAM. Ten opzichte van het Europese systeem schuiven alle Planeten ongeveer 23 graden op (tegen de richting van de Zodiak in). De "Vedische Astrologie" uit India hanteert deze berekeningswijze. Ook hun wijze van tekenen en planeet-benaming is anders dan de onze.

StarSymphony
Berekeningen volgens het Europese systeem worden "Tropical" genoemd en volgens het Aziatische systeem "Siderial".
Deze naam betekent "ster" en omdat het uitgaat van de "echte sterren". StarSymphony kan BEIDE berekenen maar kan een horoscoop niet op de typisch Vedische manier tekenen aangezien te sterk afwijkt van onze tekenwijze.  

(c)Copyright Starsymphony 2013