Samenstellen Transit Composities

Soorten
U kunt een grafiek maken voor verschillende levensgebieden zoals werk, relaties, (psychische) conflicten etc.
Per soort transit bepaalt u zelf een "waarde" die varieert afhankelijk van de sterkte.
Bijv. in een werk grafiek geeft U een hoge waarde aan Uranus transit MC en een lage aan venus conjunct Ascendant
want die heeft niks met werk te maken. In een liedes-grafiek daarentegen krijft deze wel een hoge waarde.
In ondertaand voorbeeld ziet U dat transit Uranus de waarde 8 krijgt en Radix MC de waarde 10 (omdat alle transits
over het MC van belang zijn). Een transit van Uranus over MC levert 8*10=80 punten op.

(c)Copyright Starsymphony 2013