Toepassingen Transit Composities

Levensgebeurtenissen
U kunt in deze module ook een document aanleggen met levens-gebeurtenissen. U geeft daarbij ook de datum aan.
In de grafiek verschijnt op de betreffende datum een indicatie. Klik erop en U ziet wat die dag is gebeurd en welke transits zich op dat moment voordoen.

Bijstellen geboortedatum
Bijvoorbeeld : U had 3 keer een sollocitatiegesprek. Rondom die tijd is er steeds een piek in de werk-grafiek.
U ziet dat er ook een transit van Mars over het MC is maar steeds 1 dag te vroeg. Dan maakt u een nieuwe horoscoop met
de geboortetijd bv 15 minuten later totdat de pieken in de grafiek samenvallen met de gebeurtenissen.

Inval in Irak
U kunt ook de grafiek van een land maken, want dat is ook ooit "geboren" c.q. opgericht middels een conventie of verdrag.
Bij deze de grafiek voor Irak (2003), de uitkomst is zeer frappant.

(c)Copyright Starsymphony 2013