Beschrijving Transit Composities

Dit is zeer krachtige methode, speciaal voor Starsymphony ontwikkeld, om de Transit-invloeden voor een bepaald levensgebied over een bepaalde tijd te onderzoeken en grafisch in kaart te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om "objectief" te voorspellen zonder "hinein" te interpreteren.

Transit compositie Grafieken
Een grafiek is een optelsom van Transits. De "compositie" van de grafieken waardes toe te kennen afhankelijk van het levensgebied dat U in kaart wilt brengen. Voor U "beroepsleven" geeft U b.v. een hoge waarde aan Transits over Radix-MC, over Saturnus, en over de Cusp van huis 6. Zo kunt U b.v. een speciale grafiek maken voor conflictsituaties (vierkanten/opposities)

Berekening
De computer berekent ALLE transits in een opgegeven jaar en telt - per dag de waardes op die U aan de verschillende transits heeft toegekend. Deze dag-waardes worden in een grafiek uitgezet. Via pieken in de grafiek ziet U in een oogopslag wanneer zich belangrijke veranderingen in b.v. het werk voordoen of wanneer er periodes zijn met sterke conflicten.


Detail per Dag
Met een klik op de grafiek wordt een Transit-tekening voor die dag getoond, of U kiest voor een overzicht van de toegekende waardes.


Levensgebeurtenissen
In TransComp kunt U een document aanleggen met 'echte' gebeurtenissen welke in uw leven hebben plaatsgehad. U geeft daarbij ook de datum op. In de grafiek verschijnt op de betreffende datum een indicatie. Klik erop en U ziet wat die dag is gebeurd en welke transits zich op dat moment voordoen.

 

(c)Copyright Starsymphony 2013