Astrologie Research Algemeen

Essentie
De essentie van Research is het correleren van biografische gebeur- tenissen en kenmerken (carriere, gezondheid, aardbevingen etc)
met astrologische invloeden en thema's zoals Planeetstanden, Huizen-cusps , Aspecten etc. Uitgangspunt is steeds een groep - aan elkaar gerelateerde - horoscopen waarin je zoekt naar overeenkomstige astrologische factoren.

De vier belangrijkste onderzoeksgebieden zijn :

1. Begin met een gemeenschappelijk persoons kenmerk :
Verzamel bijvoorbeeld een groep schrijvers of topsporters en zoek naar gemeenschappelijke astrologische factoren
zoals b.v. planeet-posities in tekens en/of huizen.

2. Begin met niet-persoonlijke gebeurtenissen :
Selecteer bijvoorbeeld een aantal aardbevingen en zoek naar gemeenschappelijke astrologische overeenkomsten
(b.v. Uranus op de ascendant)

3. Vergelijk persoonlijke gebeurtenissen met de Radix horoscoop:
Selecteer bijvoorbeeld alle (verre) reizen en vergelijk die met de geboortehoroscoop. Ga na welke planeet-standen en aspecten
tijdens die gebeurtenissen vaker voorkomen.
Of selecteer bijv. datums met een koersval voor Philips en relateer die aan de radix c.q. oprichtingsdatum van het bedrijf.

4. Zoek alle horoscopen met eenzelfde astrologische thema:
Bijvoorbeeld : Toon alle namen van vrienden met "Mars in Ram" OF toon alle aardbevingen met "Mars conjunct Ascendant".

Het beginscherm ziet er zo uit :

(c)Copyright Starsymphony 2013